Cenník servisných prác Ferdus

Ferdus s.r.o.

(platný od 1.9.2021, aktualizácia 1.3.2024)

Ceny bez DPH.

 

Nové inštalácie vyvažovaček, vyzúvaček, rovnaček diskov, umývačiek a mobilných nožnicových zdvihákov (17.05, 17.15 a 17.30) a jednoslúpového zdviháka:

 • Kompletizácia, nastavenie a zabalenie stroja v stredisku Ferdus 

ZADARMO

 • Inštalácia u zákazníka vrátane zaškolenia obsluhy (voliteľné)

183,79 €

 • Doprava k zákazníkovi:

 

- všetko viď vyššie okrem nákladných vyzúvačiek a jednoslúp. zdviháka

81,46 €

- nákladné vyzúvačky      

204,26 €

- jednoslúpový zdvihák   

327,06 €

 

Nové inštalácie kotvených zdvihákov:

      Dvoujstĺpové zdviháky

 • Montáž vrátane revízie a zaškolenia obsluhy

286,12 €

 • Doprava k zákazníkovi 

204,26 €

      Malé nožnicové zdviháky (17.12, 17.21, 17.22, 17.36)

 • Montáž vrátane revízie a zaškolenia obsluhy

286,12 €

 • Doprava k zákazníkovi

204,26 €

      Veľké nožnicové zdviháky (17.16, 17.20, 17.25, 17.28, 17.29, 17.35)

 • Montáž vrátane revízie a zaškolenia obsluhy

367,99 €

 • Doprava k zákazníkovi

327,06 €

      Štvorstĺpové zdviháky

 • Montáž vrátane revízie a zaškolenia obsluhy

367,99 €

 • Doprava k zákazníkovi

327,06 €

 

Nové inštalácie systémov na meranie geometrie kolies:

      Geometria

 • Montáž vrátane kalibrácie a zaškolenia obsluhy

327,06 €

 • Doprava k zákazníkovi

204,26 €

 

Záručné opravy:

 • Prehliadka, oprava a nastavenie zariadenia        

ZADARMO

 

Pozáručné opravy:

 • Revízia zdvihákov                     

130 €

 • Prehliadka, oprava a nastavenie zariadenia u zákazníka

22 €/h

 • Čas technika strávený na ceste

10 €/h

 • Doprava technika

0,33 €/km

 • Náhradné diely  

podľa cenníku dielov

 

Školenie mimo nových inštalácií:

 • Odborné školenie          

22 €/h

 • Čas školiteľa strávený na ceste

10 €/h

 • Doprava školiteľa           

0,33 €/km