Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.

Více informací

Q&A: Trable s opravou pneumatiky

Ferdus s.r.o.

Naše odborná poradna dnes zaznamenala svůj dosud nejdelší příspěvek. Za první odpovědí následovala druhá otázka, za druhou odpovědí otázka třetí a teprve její rozřešení bylo tím finálním. Alespoň je vidět, že jsme našim zákazníkům připraveni ochotně věnovat vždy tolik času, kolik potřebují.

Následuje otázka i s odpovědí, jak byla publikována v naší facebookové diskusní skupině. Zde najdete rovněž všechny ostatní doposud uveřejněné Q&A.

Otázky a odpovědi ›› 05/10/2018

Q: Používám opravný materiál od vaší firmy. Po opravě pneu nýtem ON6 se mi vrátila pneu po určité době s nepatrným únikem. Pneu vybrousím, provrtám, ale odmastím pouze benzínem. Používám lepidlo F, butilový roztok B, ale nepoužívám váš čistící roztok A. Potřeboval bych přesný pracovní postup při opravě pneu nýtem.

A: Váš postup je správný. V čem je tedy chyba? Je únik vzduchu na vnější straně kolem dříku? Pokud ano, tak je nutné hledat špatné utěsnění na vnitřní straně kolem klobouku nýtu. Anebo je někde poblíž klobouku poškozená vnitřní butylová vrstva a tou se vzduch dostává do kostry. Po kordech kostry vzduch cestuje i na dlouhou vzdálenost, a to třeba i odněkud z oblasti patky. Možná se nejedná průpich, ale o nerozpoznaný průraz a poškození je uvnitř ve větším rozsahu. Možná jsou uvnitř rozseparované kordy.

Q: Únik vzduchu byl kolem dříku nýtu, ale po opravě vše v pořádku. Po asi půlročním provozu začala pneu ucházet. Myslím si, že netěsnost byla právě v klobouku nýtu. Po vybroušení vnitřní strany pneu odmastím vybroušené místo benzínem, místo vaším čisticím roztokem A, poté nanesu lepidlo F. Nechám lepidlo zaschnout, potom protáhnu nýt a zakolečkuji. Potom sundám igelitový kryt nýtu a natřu okraje nýtu butylovým roztokem B. Nechám zaschnout, poté pneu namontuji. Proto se ptám, jestli není problém v odmaštění pneu před nanesením lepidla. Používám benzín od pumpy.

A: Čistící roztok A se používá hlavně na duše. Kromě technického benzinu obsahuje i kaučukovou a lepící složku a ultraurychlovač vulkanizace (působí jako můstek). Jeho použití má smysl tehdy, když jej necháte chvíli působit a potom jej seškrábnete škrabkou (i se zbytky obroušené gumy a nečistot). U pláště je ale vždy nebezpečí, že roztok A zateče do kostry a nasaje se do kordů odkud se pak dlouho odpařuje. Pokud se úplně neodpaří, tak působí jako separátor. Benzín od pumpy není vhodný. Obroušením dosedací plochy pro klobouk nýtu se odstraní znečištěná a zoxidovaná vrstva gumy a není co odmašťovat. Při opravě průpichu je správné nepoužít čistící roztok a gumový prach dobře odsát vysavačem.

Butylový roztok B je rozpuštěný butylový kaučuk. Butylový kaučuk i v tenké vrstvě nepropouští vzduch. U bezdušového pláště je na celé vnitřní straně tenká vrstva butylového kaučuku. V místě, kde je tato butylová vrstva porušená, může vzduch unikat ven. Když vybrousíte dosedací plochu pro klobouk nýtu, tak odstraníte i butylovou vrstvu. Musíte ji znovu obnovit nátěrem butylového roztoku B. Natírá se celý klobouk, ne pouze okraje. Natírá se i okolí, kde došlo k odbroušení butylové těsnící vrstvy.

Opravné nýty jsou určeny pouze pro průpichy (když nejsou uvnitř rozvrstvené kordy). Průpich vznikne ostrým předmětem. Tupým předmětem vznikne průraz a dojde k rozvrstvení kordů. Při jízdě se u průrazu třou rozvrstvené části o sebe, vzniká teplo a velikost průrazu se postupně zvětšuje. Vzniklé teplo může nakonec poškodit, nebo zničit opravný materiál. Před opravou je potřeba dobře rozpoznat, zda se jedná o průpich, nebo průraz.

Q: Vidím, že se musím stále učit. Podle vašeho popisu vím, že průpich se opravuje nýtem, ale teď nevím, jakým způsobem se opravuje průraz. Beru to tak, že průraz nastává, když do pneu vletí tupý šroub, kdežto průpich je to, že se do pneu propíchne hřebík, anebo vrut. Stalo se, že jsem opravoval pneu, a do pneu byl narván šroub M6. Opravil jsem nýtem, ale teď si myslím, že to bylo špatně. Potřeboval bych vědět, jakým způsobem se opravuje průraz.

A: U průpichu není poškozena nosná struktura kostry pláště. U osobního pláště se jedná o poškození do průměru 6 mm. Větší poškození je průraz. Při něm jsou zpřetrhány a rozvrstveny nosné kordové nitě.

Rozvrstvení kordů musí být opraveno tak, že se vše uvolněné odstraní (odřeže, vybrousí), následně se vzniklý otvor vyplní opravnou směsí a zavulkanizuje ve svěrce (termopresu). V místě defektu nesmí zůstat žádná separace mezi kordovými vrstvami, ani uzavřený vzduch. Separace by způsobila, že by se při jízdě jednotlivé vrstvy o sebe třely, vznikalo by teplo, které by postupně zničilo plášť.

Přetrhané kordové nitě musí být nahrazeny novými a to tak, že se v místě defektu vlepí zastudena z vnitřní strany pláště opravná kordová vložka. Kordové nitě ve vložce překlenou místo, kde jsou v plášti přetržené původní nosné kordy.

+420 577 103 566